ZA 5 12

Čas běží…

Hodiny vznikly jako reakce na uspěchanou
současnou společnost. Apelují na pomíjivost
přírody, na kterou lidská společnost často
zapomíná.

Materiál: švestka