JUDr. Jan Fuchs

Vizuální identita pro advokáta Jana Fuchse.

Jednoduché typografické logo pro právníka Jana Fuchse se stalo odrazovým můstkem celého vizuálního
stylu. Vzniklo hrou s paragrafy a iniciály uživatele, které jsou nezvykle představeny v minuskách jako
symbol mladistvého a svěžího přístupu v advokátní kanceláři.

Zvolená decentní, vážná barevnost vyvažuje hravé nestandardní použití minusek v logu. Stejně tak
důstojnost a vážnost profese podtrhuje serifové písmo PT Serif. Doplňkovým písmem pro kratší texty,
nadpisy a údaje je Roboto.

Realizace 2019