ETOLOGIE ČLOVĚKA

Logo pro výzkumnou skupinu Etologie člověka

Etologie = nauka o chování živočichů a člověka

Logo vzniklo pro výzkumnou skupinu „Etologie člověka“, která se zabývá nejrůznějšími aspekty lidského chování. Mnoho výzkumů se týká interakcí mezi mužem a ženou, ať už se jedná o komunikaci – neverbální i chemickou, nebo fyzickou atraktivitu, sexualitu a podobně. Přestože se v lidském životě jedná o konkrétní pojmy pro obrazovou stylizaci bylo zaměření vědecké skupiny zajímavou výzvou.

Nekonečná křivka propojující profil muže a ženy si získala přízeň u členů vědecké skupiny. Myslím, že vizuální podoba značky by mohla přiblížit oblast zájmů výzkumníků i laické veřejnosti.

Etologie člověka