235 959

Vize: Vytvořit do interiéru haly hlavního nádraží
v Brně dobře čitelné hodiny.

Jako pravidelnému cestujícímu mi na Hlavním nádraží v Brně vadí nevhodné umístění malých hodin. Proto jsem se v rámci ateliérového zadání hodiny ve veřejném prostoru rozhodla vypracovat návrh hodin, které by byly v nádražní hale úspěšným vizuálním prvkem.

Umístit velké hodiny do prostoru proti vchodu na nástupiště je problematické, protože jediný volný prostor vzniká před okny. Z toho důvodu jsem usilovala o subtilní konstrukci, která bude cestující informovat o čase, ale zároveň nebude v denních hodinách bránit průchodu světla do interiéru.

Projekt byl zpracován v podobě modelu

Na nosnou část modelu byla použita deska z pertinaxu. Používá se jako konstrukční materiál v elektrotechnice a výborně se obrábí. Vzhledem k vysoké ceně LED zářivek byly na model použity zářivky výbojkové. K těm je nezbytná složitější a masivnější elektroinstalace, než by bylo nutné k LED zářivkám.

 

Model